, (barn) (1740 - 1740)
, (- 1714)
, (1510 - )
, (1515 - )
, (1540 - )
, (1550 - )
, (1575 - )
, Agneta (1721 - 1722)
, Anders (1704 - 1705)
, Anders (1758 - 1758)
, Anders (1760 - 1761)
, Anders (1772 - 1773)
, Anna Margareta (1812 - )
, Anna Margareta (1813 - 1814)
, Anna Margareta (1814 - )
, Anna
, Anna (1610 - )
, Anna (1625 - )
, Anna (1687 - 1688)
, Anna (1737 - 1738)
, Anna (1745 - 1745)
, Anna (1755 - 1756)
, Barbro (1600 - )
, Barbro (1640 - )
, Beata (1683 - 1684)
, Birgit (1510 - )
, Brita (1610 - )
, Brita (1624 - 1706)
, Brita (1741 - 1742)
, Brita (1787 - 1787)
, Britta (1697 - 1697)
, Britta (1701 - 1701)
, Catarina (Karin) (1630 - 1699)
, Catarina (Karin) (1725 - 1725)
, Catarina (1610 - 1686)
, Catarina (1682 - 1682)
, Catarina (1723 - 1729)
, Catarina (1754 - 1757)
, Catarina (1755 - 1755)
, Catharina (1798 - 1809)
, Cecilia (1540 - )
, Christina (1757 - 1758)
, Cristina (1684 - 1685)
, Dordea (1710 - 1710)
, Elisabet (- 1695)
, Elisabet (- 1725)
, Elisabet (1688 - 1693)
, Elsa
, Emanuel (1739 - 1739)
, Erich (1739 - 1740)
, Erik i Brattsbacka (1440 - )
, Erik
, Erik (1480 - )
, Erik (1490 - )
, Erik (1682 - 1682)
, Erik (1709 - 1711)
, Erik (1735 - 1735)
, Erik (1739 - 1739)
, Erik (1748 - 1748)
, Erik (1752 - 1752)
, Erik (1753 - 1755)
, Erik (1761 - 1761)
, Erik (1822 - 1823)
, Gunila (1630 - )
, Gunilla (1555 - )
, Göli (1580 - )
, Gölu
, Gölug
, Göran (1817 - 1818)
, Helena (1785 - 1788)
, Helena (1791 - 1800)
, Henrik (1697 - 1697)
, Håkan i Sunnansjö (1460 - )
, Ingeborg
, Ingeborg (1540 - )
, Ingeborg (1827 - 1828)
, Jacob (1716 - 1716)
, Johan (Johannes) (1683 - 1683)
, Johan (1685 - 1685)
, Johan (1721 - )
, Johan (1799 - 1799)
, Johannes (Johan) (1700 - 1704)
, Jonas (1701 - 1701)
, Jonas (1718 - 1718)
, Jonas (1724 - 1726)
, Karin (1540 - 1625)
, Karin (1690 - 1698)
, Kerstin
, Kerstin (- 1703)
, Kerstin (- 1717)
, Lars (1693 - 1697)
, Lars (1739 - 1739)
, Magdalena (1590 - )
, Margareta (1704 - 1705)
, Margareta (1709 - 1710)
, Margareta (1712 - 1713)
, Margareta (1713 - )
, Margareta (1742 - 1744)
, Margareta (1749 - 1749)
, Margareta (1767 - 1768)
, Maria Kristina (1891 - 1898)
, Maria (1730 - 1743)
, Maria (1748 - 1749)
, Maria (1756 - 1756)
, Maria (1788 - 1789)
, Mikael (1687 - 1687)
, Mårten (1723 - 1723)
, Märet (1640 - )
, Märeta
, Märgeta
, Märit (1585 - )
, Märit (1717 - 1717)
, Märit (1739 - 1744)
, Nils i Lögdeå (1470 - )
, Nils (1690 - 1697)
, Nils (1775 - )
, Olof i Hädanberget (1460 - )
, Olof (1681 - 1686)
, Olof (1691 - 1697)
, Olof (1702 - 1716)
, Olof (1717 - )
, Olof (1718 - 1718)
, Olof (1742 - 1745)
, Olof (1747 - 1747)
, Olof (1749 - 1750)
, Olof (1786 - 1786)
, Olof (1829 - 1829)
, Per (1460 - )
, Per (1610 - )
, Per (1685 - 1688)
, Per (1692 - 1692)
, Per (1709 - 1709)
, Per (1745 - 1746)
, Per (1747 - 1747)
, Per (1750 - 1750)
, Per (1780 - 1785)
, Petrus (1743 - 1743)
, Rakel (1595 - )
, Rakel (1645 - )
, Rågärd (- 1664)
, Sanna Teresia (1900 - 1900)
, Sara
, Sara (1699 - 1700)
, Sara (1717 - 1717)
, Sara (1759 - 1766)
, Sara (1777 - (Död som barn))
, Segrid (1610 - 1675)
, Segrid (1705 - 1706)
, Sven (1756 - 1756)
, Tomas (1470 - )
, Tomas (1480 - )
Abrahamsdotter, (1575 - )
Abrahamsdotter, Agneta (1656 - 1732)
Abrahamsdotter, Anna (1655 - )
Abrahamsdotter, Catharina (1664 - 1740)
Abrahamsdotter, Christina (Kerstin) (1670 - 1728)
Abrahamsdotter, Ingeborg (1670 - )
Abrahamsdotter, Margareta (Greta) (1665 - 1738)
Abrahamsdotter, Märit (1670 - 1768)
Abramsson, Zackarias (- 1687)
Algotsdotter, (1590 - )
Algotsdotter, Margareta (1650 - 1723)
Andersdotter, Anna Catarina (Kajsa) (1807 - 1898)
Andersdotter, Anna Elonora (1827 - 1901)
Andersdotter, Anna (1630 - )
Andersdotter, Anna (1709 - 1778)
Andersdotter, Barbro Catarina (1794 - )
Andersdotter, Brita Lovisa (1823 - )
Andersdotter, Brita (1717 - 1758)
Andersdotter, Brita (1792 - 1865)
Andersdotter, Catarina (1683 - 1759)
Andersdotter, Cristina (Kierstin) (1684 - 1743)
Andersdotter, Helena (1684 - )
Andersdotter, Ingeborg (1707 - 1793)
Andersdotter, Katarina (Karin) (1696 - 1748)
Andersdotter, Kerstin (1635 - 1713)
Andersdotter, Margareta Christina (1781 - 1839)
Andersdotter, Margareta Christina (1821 - 1900)
Andersdotter, Margareta (1714 - 1796)
Andersdotter, Maria Carolina (1825 - 1890)
Andersdotter, Märta Catarina (1836 - 1889)
Andersdotter, Sara (1646 - 1738)
Andersdotter, Sara (1713 - 1800)
Andersson Flink, Anders (1817 - 1877)
Andersson Luzern, Erik (1701 - 1766)
Andersson Manginen, Matz (1726 - 1787)
Andersson Urlander, Mårten (1721 - 1774)
Andersson, Ander (1600 - 1670)
Andersson, Anders Gustav (1831 - )
Andersson, Anders (1717 - 1804)
Andersson, Anders (1796 - 1840)
Andersson, Christopher
Andersson, Erik (1630 - 1693)
Andersson, Erik (1695 - 1788)
Andersson, Erik (1720 - 1776)
Andersson, Erik (1780 - 1829)
Andersson, Göran (1790 - 1869)
Andersson, Johan (1687 - 1763)
Andersson, Johan (1699 - 1775)
Andersson, Jon (1719 - 1801)
Andersson, Jonas (1711 - 1790)
Andersson, Lars (1617 - 1700)
Andersson, Matts (1650 - 1695)
Andersson, Olof (- 1688)
Andersson, Olof (1815 - 1899)
Andersson, Peder (1580 - )
Andersson, Pehr (1724 - 1816)
Andersson, Per (1702 - 1788)
Andersson, Per (1783 - 1857)
Anundsdotter, Anna
Anundsdotter, Brita (1685 - 1701)
Anundsdotter, Elisabet (1675 - 1725)
Anundsdotter, Märeta (1682 - 1746)
Anundsdotter, Sara (1688 - 1749)
Anundsdotter, Sara (1738 - 1800)
Anundsson, Jon (1746 - )
Anundsson, Jonas (1692 - )
Asmundsson, Jakob (1598 - 1663)
Bertilsson Björn, Olof (1718 - 1767)
Biörsdotter, Elisabet (1678 - 1753)
Biörsson, Håkan (1515 - )
Blasiusson, David (1555 - )
Christiansson, Tomas (1575 - )
Christiersson, Peder (Per) (1579 - )
Christophersdotter,
Christophersson, Erich (- 1715)
Clementsdotter, Märit (1661 - 1736)
Clementsson Steen, Måns (1673 - 1741)
Cristersson, Erik (1665 - )
Cristersson, Isak (1671 - 1771)
Cristersson, Johan (1669 - )
Cristersson, Per (1660 - )
Cristiansson Bergman, Cristian (1686 - )
Cristiansson, Cristian (1652 - 1737)
Cristiansson, Johan (1683 - 1762)
Cristiansson, Olof (1690 - 1711)
Cristoffersson, Erik (1683 - 1769)
Danielsson, Daniel Wilhelm (1861 - )
Danielsson, Jonas (1600 - )
Danielsson, Nils (1590 - )
Danielsson, Olof (1685 - 1777)
Danielsson, Per (1580 - )
Danielsson, Samuel (1598 - )
Danielsson, Tobias (1569 - 1639)
Davidsson, Esaias (1580 - )
Davidsson, Olof (1625 - 1675)
Davidsson, Olof (1680 - )
Davidsson, Östen (1574 - )
Enoksson, Olof (1620 - )
Erichsdotter, Barbru (1712 - )
Erichsson, Christopher (1714 - )
Erichsson, Olof (- 1710)
Erichsson, Per (1550 - )
Ericsdotter, Catarina (Karin) (1707 - 1778)
Eriksdotter Lydig, Anna Beata (1760 - 1809)
Eriksdotter, Anna (1610 - )
Eriksdotter, Anna (1650 - )
Eriksdotter, Anna (1682 - 1757)
Eriksdotter, Anna (1703 - 1791)
Eriksdotter, Anna (1715 - 1795)
Eriksdotter, Anna (1716 - )
Eriksdotter, Anna (1725 - )
Eriksdotter, Anna (1756 - )
Eriksdotter, Anna (1757 - )
Eriksdotter, Brita (1555 - )
Eriksdotter, Brita (1635 - )
Eriksdotter, Brita (1680 - 1722)
Eriksdotter, Brita (1749 - 1809)
Eriksdotter, Brita (1761 - 1821)
Eriksdotter, Brita (1768 - 1809)
Eriksdotter, Catarina (Karin) (1722 - 1781)
Eriksdotter, Catarina (1734 - 1808)
Eriksdotter, Catarina (1755 - )
Eriksdotter, Christina (1750 - 1828)
Eriksdotter, Cristina (Kerstin) (1670 - 1744)
Eriksdotter, Cristina (1724 - 1803)
Eriksdotter, Elisabet (Lisa) (1711 - 1788)
Eriksdotter, Elisabet (1690 - 1736)
Eriksdotter, Elisabet (1718 - 1780)
Eriksdotter, Elisabet (1727 - 1779)
Eriksdotter, Elisabet (1727 - 1805)
Eriksdotter, Elisabet (1753 - 1804)
Eriksdotter, Helena (1759 - )
Eriksdotter, Karin (1689 - 1765)
Eriksdotter, Katarina (1687 - 1767)
Eriksdotter, Lisbeta (1728 - 1767)
Eriksdotter, Margareta (1678 - 1758)
Eriksdotter, Margareta (1710 - 1780)
Eriksdotter, Margareta (1719 - 1799)
Eriksdotter, Margareta (1753 - 1826)
Eriksdotter, Marget (Margareta) (1695 - 1780)
Eriksdotter, Maria (1729 - 1802)
Eriksdotter, Maria (1750 - 1795)
Eriksdotter, Maria (1753 - 1833)
Eriksdotter, Maria (1764 - )
Eriksdotter, Märit (1610 - )
Eriksdotter, Märit (1650 - 1707)
Eriksdotter, Märit (1711 - 1773)
Eriksdotter, Segrid (1746 - 1777)
Eriksson Blyg, Johan (1655 - 1713)
Eriksson Finne, Erik (1650 - )
Eriksson Kruus, Pehr (1704 - 1793)
Eriksson Norström, Anders (1759 - 1833)
Eriksson Nyberg, Erik (1746 - 1833)
Eriksson, Abraham (1535 - )
Eriksson, Abraham (1754 - 1809)
Eriksson, Anders (1663 - 1741)
Eriksson, Anders (1680 - 1755)
Eriksson, Anders (1685 - 1755)
Eriksson, Anders (1711 - 1778)
Eriksson, Anders (1724 - 1782)
Eriksson, Anders (1746 - 1820)
Eriksson, Björn (Biör)
Eriksson, Cristoffer (1650 - )
Eriksson, Cristoffer (1713 - 1767)
Eriksson, Cristoffer (1754 - )
Eriksson, Erik (1665 - 1754)
Eriksson, Erik (1683 - 1756)
Eriksson, Erik (1693 - )
Eriksson, Erik (1694 - 1770)
Eriksson, Erik (1710 - 1764)
Eriksson, Erik (1713 - 1743)
Eriksson, Erik (1714 - 1799)
Eriksson, Erik (1746 - 1820)
Eriksson, Erik (1747 - )
Eriksson, Erik (1747 - 1798)
Eriksson, Håkan (1575 - )
Eriksson, Håkan (1670 - 1737)
Eriksson, Håkan (1705 - 1783)
Eriksson, Isak (1763 - 1829)
Eriksson, Jacob (1680 - 1718)
Eriksson, Johan (1515 - )
Eriksson, Johan (1635 - )
Eriksson, Johan (1709 - 1764)
Eriksson, Johan (1717 - )
Eriksson, Johan (1721 - 1792)
Eriksson, Johan (1754 - 1803)
Eriksson, Johan (1763 - 1828)
Eriksson, Johannes (1726 - 1762)
Eriksson, Jon (1500 - 1578)
Eriksson, Jonas (Jon) (1702 - 1783)
Eriksson, Jonas (1590 - 1662)
Eriksson, Jonas (1700 - 1767)
Eriksson, Jonas (1722 - )
Eriksson, Jonas (1749 - 1822)
Eriksson, Kjell (1540 - 1600)
Eriksson, Lars (1607 - )
Eriksson, Lars (1684 - )
Eriksson, Lars (1694 - 1767)
Eriksson, Lars (1738 - 1816)
Eriksson, Mikael (1605 - 1674)
Eriksson, Mårten (1610 - 1669)
Eriksson, Nils (1510 - )
Eriksson, Nils (1530 - )
Eriksson, Nils (1671 - 1737)
Eriksson, Nils (1710 - 1757)
Eriksson, Nils (1735 - 1793)
Eriksson, Nils (1757 - )
Eriksson, Nils (1758 - )
Eriksson, Olof (1510 - )
Eriksson, Olof (1560 - )
Eriksson, Olof (1600 - )
Eriksson, Olof (1610 - 1683)
Eriksson, Olof (1713 - )
Eriksson, Olof (1726 - )
Eriksson, Olof (1749 - 1770)
Eriksson, Olof (1762 - 1841)
Eriksson, Per (1635 - 1672)
Eriksson, Per (1649 - 1733)
Eriksson, Per (1678 - 1762)
Eriksson, Per (1715 - 1802)
Eriksson, Per (1745 - )
Eriksson, Per (1750 - 1832)
Eriksson, Samuel (1674 - )
Eriksson, Samuel (1674 - 1728)
Eriksson, Sjul (1718 - )
Eriksson, Sven (1751 - 1812)
Ersdotter, Anna Elisabet (Lisa) (1806 - )
Ersdotter, Anna (1691 - 1756)
Ersdotter, Barbro (1747 - 1832)
Ersdotter, Brita (1680 - 1716)
Ersdotter, Catarina (Karin) (1691 - 1763)
Ersdotter, Catarina (1687 - 1756)
Ersdotter, Catharina (Karin) (1740 - )
Ersdotter, Catharina (Karin) (1744 - 1813)
Ersdotter, Catharina (1702 - 1783)
Ersdotter, Catharina (1804 - )
Ersdotter, Christina (Kerstin) (1664 - 1732)
Ersdotter, Christina (Stina) Brita (1814 - )
Ersdotter, Christina (1729 - 1812)
Ersdotter, Dordi (1675 - )
Ersdotter, Elisabet (Lisa) Lotta (1714 - 1808)
Ersdotter, Eva Märtha (1821 - 1900)
Ersdotter, Ingeborg (1728 - 1808)
Ersdotter, Margareta (1658 - 1733)
Ersdotter, Margareta (1691 - 1758)
Ersdotter, Märit (Maria) (1675 - 1756)
Ersdotter, Märit (Märta) (1746 - 1834)
Ersdotter, Märit (1683 - 1760)
Ersdotter, Sara Margareta (Greta) (1801 - 1869)
Ersdotter, Sigrid (1809 - )
Ersson Nyberg, Eric (1718 - 1783)
Ersson, Blasius (1540 - )
Ersson, Daniel (1687 - 1773)
Ersson, Eric (1690 - 1718)
Ersson, Eric (1819 - )
Ersson, Erich (1731 - 1801)
Ersson, Erik (1669 - 1752)
Ersson, Göran (1752 - 1825)
Ersson, Herman (1685 - 1733)
Ersson, Johan (1630 - 1685)
Ersson, Johan (1716 - 1759)
Ersson, Jon
Ersson, Jonas (Jon) (1733 - 1807)
Ersson, Jonas (1816 - )
Ersson, Nils
Ersson, Olof (1470 - 1552)
Ersson, Per (1540 - )
Ersson, Petrus (Pehr) (1803 - )
Esaiasson, Samuel (1610 - 1676)
Eskilsson, Johan (1620 - 1706)
Finne, Pål (1560 - )
Forsgren, Alfrida Evelina (1881 - )
Frisk, Olof
Gabrielsdotter, (1580 - )
Gudmundsson, Olof (1570 - )
Göransdotter, Anna Helena (1775 - 1821)
Göransdotter, Brita (1623 - 1707)
Göransdotter, Brita (1695 - 1745)
Göransdotter, Brita (1784 - 1864)
Göransdotter, Catarina (1779 - 1813)
Göransdotter, Christina (1688 - 1760)
Göransdotter, Christina (1757 - 1822)
Göransdotter, Helena (1741 - 1797)
Göransdotter, Ingeborg (1777 - )
Göransdotter, Ingeborg (1790 - 1832)
Göransdotter, Magdalena (1782 - 1876)
Göransdotter, Margareta (1694 - 1774)
Göransdotter, Margareta (1748 - 1833)
Göransdotter, Margareta (1780 - 1871)
Göransdotter, Maria Christina (1778 - )
Göransdotter, Märit (1684 - 1765)
Göransdotter, Märta (1744 - 1789)
Göransson Ledström, Per (1752 - 1810)
Göransson, Erik (1785 - 1846)
Göransson, Göran (1793 - )
Göransson, Johan (1797 - )
Göransson, Jonas (1787 - )
Göransson, Olof (1747 - 1809)
Göransson, Samuel (1717 - 1782)
Hansdotter, Maria Christina (1800 - 1890)
Hansson, Johan (1744 - 1791)
Hansson, Lars (1590 - )
Hansson, Per (1693 - 1741)
Henriksdotter, Karin (1610 - )
Henriksson Tenhunen, Pål (1575 - )
Henriksson, Daniel (1600 - )
Henriksson, Erik (1530 - )
Henriksson, Gerland (- 1676)
Henriksson, Jon (1601 - )
Henriksson, Mårten (1625 - 1697)
Henriksson, Nils (1610 - )
Henriksson, Olof (1682 - 1752)
Hermansdotter, (1620 - 1655)
Hermansdotter, Catarina (Karin) (1674 - 1758)
Hermansdotter, Cecilia (1625 - 1699)
Hermansdotter, Lisbeta (1725 - )
Hermansdotter, Märta (1620 - 1707)
Hermansson Mård, Nils (1722 - 1807)
Hermansson, Per (1515 - )
Hindersson, Jon (1555 - 1639)
Hindersson, Matts (1650 - 1716)
Hindrichsdotter, Brita (1679 - 1751)
Hindrichsdotter, Elisabeth (1686 - 1746)
Hindrichsdotter, Ella (1691 - )
Hindrichsdotter, Kerstin (1690 - )
Hindrichsson Liten, Nils (1693 - 1712)
Hindrichsson Skytt, Pär (1680 - 1700)
Hindricsson, Pål (1682 - 1743)
Hindriksson, Mats (1610 - 1697)
Håkansdotter, Catarina (1600 - 1679)
Håkansdotter, Karin (1699 - 1770)
Håkansdotter, Katarina (1706 - 1742)
Håkansdotter, Kerstin (1701 - 1759)
Håkansdotter, Margareta (1749 - 1825)
Håkansdotter, Märit (Märta) (1771 - 1807)
Håkansson, Anders (1603 - 1694)
Håkansson, Anders (1707 - 1776)
Håkansson, Anders (1775 - 1809)
Håkansson, Crister (1540 - 1616)
Håkansson, Erik (1540 - )
Håkansson, Isak (1595 - )
Håkansson, Johan (1695 - )
Håkansson, Jonas (1672 - 1763)
Håkansson, Nils (1626 - )
Håkansson, Olof (1769 - )
Håkansson, Petrus (1767 - )
Håkansson, Pär (1693 - 1774)
Håkansson, Sven
Håkansson, Tomas (1490 - )
Håkansson, Östen
Hörnkvist, Manne (1887 - 1975)
Isachsson, Joen (1650 - 1690)
Isacksdotter, (1580 - )
Isacsdotter, Magdalena (1717 - )
Isacsson, Isac (1704 - 1759)
Isaksdotter, Catarina (Karin) (1702 - )
Isaksdotter, Maria (1709 - 1758)
Isaksson, Crister (1630 - )
Isaksson, Elias (1665 - 1705)
Isaksson, Jonas (1707 - )
Israelsdotter, Christina (1675 - )
Israelsson, Clement (1650 - )
Ivarsdotter, Anna (1734 - 1793)
Ivarsson, Östen (1704 - 1790)
Jacobsdotter, Anna Carolina (1862 - )
Jacobsdotter, Catarina (Karin) (1684 - 1747)
Jacobsdotter, Cristina (Kerstin) (1663 - 1741)
Jacobsdotter, Eva Christina (1858 - )
Jacobsdotter, Magdalena (1796 - )
Jacobsdotter, Martha (1714 - 1792)
Jacobsdotter, Märta Brita (1858 - )
Jacobsdotter, Sara Maria (1859 - )
Jacobsson, Eric Petter (1855 - )
Jacobsson, Erik (1710 - 1796)
Jacobsson, Isaak (1665 - 1754)
Jacobsson, Jacob (1862 - )
Jacobsson, Johan (1711 - 1790)
Jacobsson, Mårten (1717 - )
Jacobsson, Olof (1712 - 1778)
Jacobsson, Pehr Jacob (1801 - )
Jacobsson, Pehr (1799 - 1860)
Jakobsdotter, Anna (1640 - )
Jakobsdotter, Anna (1743 - 1771)
Jakobsdotter, Anna (1744 - 1820)
Jakobsdotter, Barbro (1748 - )
Jakobsdotter, Brita (1745 - 1772)
Jakobsdotter, Christina (1670 - 1751)
Jakobsdotter, Christina (1734 - 1809)
Jakobsdotter, Dorodea (1774 - 1827)
Jakobsdotter, Ingeborg (1747 - )
Jakobsdotter, Lisa Katarina (Cajsa) (1852 - )
Jakobsdotter, Magdalena (Malin) (1744 - 1805)
Jakobsdotter, Margareta (1746 - 1828)
Jakobsdotter, Märta (1674 - 1755)
Jakobsdotter, Segrid (1735 - 1821)
Jakobsson, Anders (1732 - 1778)
Jakobsson, Jakob (1704 - 1772)
Jakobsson, Jakob (1731 - 1762)
Jakobsson, Lars (1738 - 1808)
Jakobsson, Olof (1660 - )
Jakobsson, Per (1733 - 1809)
Johansdotter, Anna Helena (Lena) (1745 - )
Johansdotter, Anna
Johansdotter, Anna
Johansdotter, Anna (1711 - 1753)
Johansdotter, Barbro (1658 - 1740)
Johansdotter, Brita (1661 - 1747)
Johansdotter, Brita (1721 - 1780)
Johansdotter, Brita (1753 - 1807)
Johansdotter, Catarina (1640 - 1723)
Johansdotter, Catarina (1660 - )
Johansdotter, Catarina (1748 - 1783)
Johansdotter, Catarina (1751 - )
Johansdotter, Cecilia (1687 - 1761)
Johansdotter, Christina (Kerstin) (1735 - 1773)
Johansdotter, Christina (1784 - 1863)
Johansdotter, Dordea (1662 - 1748)
Johansdotter, Elisabet (Lisa) (1754 - )
Johansdotter, Elisabet (1655 - 1716)
Johansdotter, Elisabet (1714 - 1782)
Johansdotter, Helena (1738 - )
Johansdotter, Ingeborg (1727 - 1821)
Johansdotter, Karin (1703 - 1787)
Johansdotter, Karin (1749 - )
Johansdotter, Kerstin (1666 - 1735)
Johansdotter, Klara Dorotea (1859 - )
Johansdotter, Magdalena (Malin) (1729 - )
Johansdotter, Margareta (- 1708)
Johansdotter, Margareta (1660 - )
Johansdotter, Margareta (1722 - 1766)
Johansdotter, Margareta (1723 - 1799)
Johansdotter, Margareta (1782 - 1857)
Johansdotter, Margeta (1723 - 1791)
Johansdotter, Maria Catarina (1756 - 1830)
Johansdotter, Maria (1701 - )
Johansdotter, Maria (1742 - 1818)
Johansdotter, Märit (1695 - 1779)
Johansdotter, Märit (1700 - 1759)
Johansdotter, Rakel (1660 - )
Johansdotter, Sara (1726 - )
Johansdotter, Sara (1726 - )
Johansdotter, Sara (1742 - 1831)
Johansdotter, Segrid (1703 - 1775)
Johansson Anger, Erik (1757 - )
Johansson Blyg, Johan (1690 - 1758)
Johansson From, Johan (1736 - 1809)
Johansson Löf, Mårten (1684 - 1732)
Johansson Norrlänning, Olof (1697 - 1738)
Johansson, Abraham (1688 - 1753)
Johansson, Anders (1674 - 1755)
Johansson, Cristian (1706 - 1742)
Johansson, Eric (1742 - 1780)
Johansson, Erich (1706 - 1778)
Johansson, Erik (1609 - 1676)
Johansson, Erik (1658 - 1728)
Johansson, Erik (1683 - 1755)
Johansson, Erik (1708 - 1781)
Johansson, Gudmund (1640 - )
Johansson, Göran (1816 - )
Johansson, Jacob (1744 - 1822)
Johansson, Jakob (1692 - 1743)
Johansson, Johan (1635 - 1657)
Johansson, Johan (1706 - 1768)
Johansson, Johannes (1746 - 1794)
Johansson, Jon (1727 - 1797)
Johansson, Jonas (1748 - 1793)
Johansson, Lars (1654 - 1735)
Johansson, Lars (1731 - 1815)
Johansson, Mats (1694 - 1743)
Johansson, Micael (1741 - 1805)
Johansson, Nils (1708 - 1780)
Johansson, Olof (1659 - 1741)
Johansson, Olof (1660 - 1729)
Johansson, Olof (1721 - )
Johansson, Olof (1752 - 1824)
Johansson, Olof (1755 - 1821)
Johansson, Olof (1778 - 1839)
Johansson, Per (1713 - 1786)
Johansson, Per (1732 - 1815)
Johansson, Per (1817 - 1892)
Johansson, Sven (1703 - 1767)
Jonsdotter, (1550 - )
Jonsdotter, (1560 - )
Jonsdotter, Anna (1657 - 1724)
Jonsdotter, Anna (1685 - 1759)
Jonsdotter, Anna (1694 - 1771)
Jonsdotter, Anna (1763 - 1847)
Jonsdotter, Anna (1770 - )
Jonsdotter, Barbro (1718 - 1739)
Jonsdotter, Christina (1728 - 1790)
Jonsdotter, Elisabet (1724 - 1790)
Jonsdotter, Ingeborg
Jonsdotter, Ingerborg (- 1700)
Jonsdotter, Lisa (1768 - 1808)
Jonsdotter, Magdalena (1745 - 1788)
Jonsdotter, Magdalena (1753 - 1846)
Jonsdotter, Margareta (1731 - 1808)
Jonsdotter, Maria (1761 - 1845)
Jonsdotter, Märit (1650 - 1721)
Jonsdotter, Sara (1663 - )
Jonsson Boman, Isach (1679 - 1717)
Jonsson, Algot (1620 - 1709)
Jonsson, Anders (1570 - 1617)
Jonsson, Anders (1600 - )
Jonsson, Eric (1773 - 1852)
Jonsson, Erik (1490 - )
Jonsson, Erik (1550 - )
Jonsson, Erik (1683 - )
Jonsson, Hindrik ("Långe") (1575 - 1648)
Jonsson, Johan (1766 - 1846)
Jonsson, Johan (1783 - )
Jonsson, Jonas (1520 - )
Jonsson, Jonas (1697 - 1772)
Jonsson, Jonas (1720 - 1792)
Jonsson, Lars (1520 - )
Jonsson, Lars (1735 - 1773)
Jonsson, Michel (1751 - )
Jonsson, Mårten (1676 - 1718)
Jonsson, Nils (1732 - 1801)
Jonsson, Olof (1723 - 1776)
Jonsson, Oluf (1700 - 1771)
Jonsson, Per (1520 - )
Jonsson, Per (1650 - 1715)
Jonsson, Per (1804 - 1883)
Jonsson, Salomon (1805 - 1877)
Jonsson, Simon (1640 - 1678)
Jonsson, Tobias (1643 - 1708)
Jönsson, Swen (1600 - )
Jöransdotter, Ulrika (1792 - 1873)
Kiäl, Erik
Kjellsdotter, Anna (1680 - 1766)
Kjellsson, Erik (1677 - 1753)
Kjellsson, Per (1565 - )
Kjellsson, Östen (1535 - )
Knutsson, Johan (1690 - 1721)
Lang, Samuel
Larsdotter, Brita (1610 - 1683)
Larsdotter, Brita (1688 - 1756)
Larsdotter, Christina (1683 - 1749)
Larsdotter, Elisabet (Elsa) (1673 - 1741)
Larsdotter, Helena (1635 - 1718)
Larsdotter, Ingeborg (1686 - 1748)
Larsdotter, Karin
Larsdotter, Lisbeta (Elisabet) (1653 - 1740)
Larsdotter, Malin (- 1740)
Larsdotter, Margareta (1692 - 1744)
Larsdotter, Märit
Larsdotter, Märit (1622 - 1643)
Larsdotter, Segrin (1668 - 1750)
Larsson, Asmund (1560 - )
Larsson, Erik (1574 - )
Larsson, Erik (1585 - 1650)
Larsson, Hans (1635 - )
Larsson, Isak (1690 - )
Larsson, Jakob (1670 - 1738)
Larsson, Johan (1625 - 1686)
Larsson, Johan (1689 - 1736)
Larsson, Lars (1690 - )
Larsson, Olof (1550 - )
Larsson, Olof (1620 - )
Larsson, Per (1630 - )
Larsson, Per (1639 - 1731)
Larsson, Per (1666 - 1754)
Larsson, Samuel
Larsson, Siul (1615 - )
Larsson, Swen (1665 - 1731)
Larsson, Sven (1692 - 1723)
Larsson, Tomas (1615 - 1660)
Larsson, Östen (1580 - )
Lundberg, Erik Otto (1891 - )
Matsdotter, Anna (1675 - )
Matsdotter, Brita (1674 - 1745)
Matsdotter, Elisabeth (1661 - 1749)
Matsdotter, Helena (Ella) (1666 - 1755)
Matsdotter, Karin (1662 - 1709)
Matsdotter, Margareta (Märeta, Märta) (1675 - 1720)
Matsdotter, Sigrid (Sofia) (1675 - 1745)
Mattsdotter, Anna Cristina (1769 - 1823)
Mattsdotter, Märeta
Mattsson, Anders (1685 - 1740)
Mattsson, Erik (1762 - 1842)
Mattsson, Jakob (1824 - 1870)
Mattsson, Matts (1650 - 1680)
Mattsson, Matts (1684 - 1764)
Mattsson, Matts (1696 - )
Mattsson, Olof (1746 - 1829)
Mattsson, Per (1685 - 1773)
Michaelsdotter, Maria Catharina (1811 - 1886)
Michelsdotter, Catharina (1728 - 1775)
Michelsdotter, Ingeborg
Michelsdotter, Margareta (1720 - 1771)
Michelsson, Jacob (1671 - 1759)
Mickels, Olof (1713 - 1788)
Mickelsdotter, Anna (1640 - 1695)
Mikaelsdotter, (1650 - )
Mikaelsdotter, Anna Margareta (1816 - 1888)
Mikaelsdotter, Brita Christina (1808 - 1890)
Mikaelsdotter, Brita (1786 - 1846)
Mikaelsdotter, Catarina (1784 - 1863)
Mikaelsdotter, Helena (1825 - 1884)
Mikaelsdotter, Ingeborg (1829 - 1840)
Mikaelsdotter, Johanna (1825 - 1884)
Mikaelsdotter, Märta Magdalena (1807 - 1882)
Mikaelsson Österlund, Göran (1819 - )
Mikaelsson, Erik Gustav (1826 - 1902)
Mikaelsson, Johan (1831 - )
Mikaelsson, Jonas (1490 - )
Mikaelsson, Lars (1635 - )
Mikaelsson, Mikael (1785 - 1874)
Mikaelsson, Mikael (1809 - 1890)
Mikaelsson, Olof (1640 - )
Mikaelsson, Olof (1789 - 1790)
Mikaelsson, Olof (1823 - 1891)
Mikaelsson, Per (1655 - 1695)
Mikelsdotter, Ulrika (1812 - )
Månsdotter, Margaretha (1715 - 1789)
Månsdotter, Märit (1695 - 1775)
Månsson, Clement (1711 - )
Månsson, Erik (1706 - 1756)
Månsson, Göte (1697 - )
Månsson, Johan
Månsson, Johan (1701 - 1759)
Månsson, Olof (1699 - )
Mårtensdotter, Brita (1650 - )
Mårtensdotter, Catarina (Karin) (1655 - 1699)
Mårtensdotter, Catarina (Karin) (1718 - 1788)
Mårtensdotter, Catarina (1712 - 1777)
Mårtensdotter, Cristina (1703 - 1780)
Mårtensdotter, Magdalena (1712 - 1791)
Mårtensdotter, Magdalena (1772 - )
Mårtensson Hållfast, Jonas (Jon) (1665 - 1709)
Mårtensson Öberg, Anund (1708 - 1741)
Mårtensson, Anders (1650 - 1716)
Mårtensson, Anders (1709 - 1791)
Mårtensson, Eric (1770 - 1852)
Mårtensson, Herman (1660 - 1744)
Mårtensson, Johan (1780 - 1805)
Mårtensson, Jonas (Jon) (1700 - 1766)
Mårtensson, Nils (1648 - 1735)
Mårtensson, Olof (1711 - 1785)
Mårtensson, Per (1715 - 1779)
Mårtensson, Petrus (Pehr) (1768 - 1801)
N, N (1590 - 1680)
N, N (1610 - )
N, N (1640 - )
N, N (1718 - 1776)
Natanaelsson Hägglund, Samuel (1797 - 1872)
Nilsdotter, Anna (1702 - 1765)
Nilsdotter, Barbro (1693 - 1756)
Nilsdotter, Brita (1585 - )
Nilsdotter, Brita (1677 - 1753)
Nilsdotter, Christina (1705 - )
Nilsdotter, Karin (1682 - )
Nilsdotter, Kerstin
Nilsdotter, Marget (Märeta) (1703 - 1757)
Nilsdotter, Maria Charlotta (1811 - 1903)
Nilsdotter, Märit (1670 - 1756)
Nilsdotter, Märit (1674 - 1750)
Nilsdotter, Märita (1745 - )
Nilsdotter, Segrid (1670 - 1734)
Nilsdotter, Sigrid
Nilsson Björn, Johan (- 1710)
Nilsson Öberg, Olof (1706 - 1768)
Nilsson, Anders (1615 - 1675)
Nilsson, Erik
Nilsson, Erik (1535 - )
Nilsson, Erik (1625 - 1699)
Nilsson, Erik (1635 - 1698)
Nilsson, Erik (1686 - 1711)
Nilsson, Erik (1714 - 1799)
Nilsson, Hans (1710 - )
Nilsson, Håkan (1500 - )
Nilsson, Johan (1625 - 1679)
Nilsson, Johan (1751 - )
Nilsson, Jonas (1700 - )
Nilsson, Lars (1560 - )
Nilsson, Mårten (1620 - 1706)
Nilsson, Olof (- 1703)
Nilsson, Olof (1727 - )
Nilsson, Pehr (1747 - 1820)
Nilsson, Per (1615 - 1680)
Nilsson, Per (1620 - 1672)
Nilsson, Per (1681 - 1760)
Nilsson, Samuel
Nilsson, Sebjörn (1510 - )
Nilsson, Sven Olof (1864 - )
Nilsson, Zakris (1600 - )
Nilsson, Östen (1565 - )
Olofsdotter, Anna Catarina (1827 - )
Olofsdotter, Anna
Olofsdotter, Anna (- 1720)
Olofsdotter, Anna (1692 - 1718)
Olofsdotter, Anna (1729 - )
Olofsdotter, Brita
Olofsdotter, Brita (1620 - )
Olofsdotter, Brita (1657 - 1736)
Olofsdotter, Britta
Olofsdotter, Catarina (Karin) (1686 - 1772)
Olofsdotter, Catarina (Karin) (1703 - 1790)
Olofsdotter, Catharina (1744 - )
Olofsdotter, Cristina (1720 - )
Olofsdotter, Dordea (1660 - 1721)
Olofsdotter, Elisabet (Lisa) (1745 - 1817)
Olofsdotter, Elisabet (1625 - 1699)
Olofsdotter, Elisabet (1705 - )
Olofsdotter, Göle (1661 - 1748)
Olofsdotter, Göle (1747 - 1821)
Olofsdotter, Göli
Olofsdotter, Gölin (- 1718)
Olofsdotter, Helena (Helga) (1678 - 1747)
Olofsdotter, Ingeborg (1713 - 1754)
Olofsdotter, Ingeborg (1777 - )
Olofsdotter, Karin (- 1690)
Olofsdotter, Kerstin (1691 - )
Olofsdotter, Margareta (Märeta) (1652 - 1730)
Olofsdotter, Margareta (1657 - 1731)
Olofsdotter, Margareta (1681 - 1764)
Olofsdotter, Margareta (1689 - 1771)
Olofsdotter, Margareta (1719 - 1781)
Olofsdotter, Margareta (1776 - 1828)
Olofsdotter, Margareta (1780 - )
Olofsdotter, Maria (1723 - 1781)
Olofsdotter, Märet (1670 - 1735)
Olofsdotter, Märit (1751 - 1773)
Olofsdotter, Märith (1689 - )
Olofsdotter, Märta (1716 - 1780)
Olofsdotter, Sara (- 1698)
Olofsdotter, Sara (- 1722)
Olofsdotter, Sigrid (1714 - )
Olofsson Blyg, Zakris (1697 - 1751)
Olofsson Lindahl, Olof Gustaf (1856 - )
Olofsson Nygren, Jacob (1862 - 1910)
Olofsson Nyman, Sven (1698 - 1742)
Olofsson Runman, Eric (1722 - 1783)
Olofsson, (1694 - )
Olofsson, Anders (1671 - )
Olofsson, Anders (1708 - 1773)
Olofsson, Anders (1790 - 1869)
Olofsson, Christer (1550 - )
Olofsson, Daniel (1669 - 1713)
Olofsson, David (1590 - )
Olofsson, David (1650 - 1725)
Olofsson, David (1715 - )
Olofsson, Enok (1581 - )
Olofsson, Erich (1689 - )
Olofsson, Erik (- 1709)
Olofsson, Erik (1640 - 1723)
Olofsson, Erik (1752 - 1803)
Olofsson, Erik (1853 - )
Olofsson, Gudmund (1600 - )
Olofsson, Göran (1778 - )
Olofsson, Henrik (1500 - )
Olofsson, Hindrik (1530 - 1606)
Olofsson, Jakob (1775 - 1829)
Olofsson, Johan (1611 - )
Olofsson, Johan (1663 - 1716)
Olofsson, Johan (1771 - )
Olofsson, Johan (1861 - )
Olofsson, Johannes (1698 - 1762)
Olofsson, Jonas (1490 - )
Olofsson, Jonas (1573 - )
Olofsson, Jonas (1695 - 1758)
Olofsson, Karl Elof (1896 - 1981)
Olofsson, Lars (1540 - )
Olofsson, Lars (1580 - )
Olofsson, Lars (1650 - )
Olofsson, Lars (1675 - 1745)
Olofsson, Michael (1855 - )
Olofsson, Mikael (1754 - 1790)
Olofsson, Nils
Olofsson, Olof (- 1717)
Olofsson, Olof (1610 - 1637)
Olofsson, Olof (1650 - 1708)
Olofsson, Olof (1678 - 1724)
Olofsson, Olof (1709 - 1777)
Olofsson, Olof (1717 - 1791)
Olofsson, Olof (1725 - )
Olofsson, Olof (1739 - 1819)
Olofsson, Per (1592 - 1668)
Olofsson, Per (1760 - )
Olofsson, Pär (1695 - )
Olofsson, Salomon (1865 - )
Olofsson, Sven (1500 - )
Olofsson, Swen (1640 - 1708)
Olofsson, Sven (1700 - 1782)
Olofsson, Tobias (1703 - 1766)
Olsdotter, Göle (- 1694)
Olsdotter, Ingeborg (- 1712)
Olsdotter, Segrid (1658 - 1749)
Olsson Mikaelsson, Nils Ottard (1902 - )
Olsson Norman, Håkan (1724 - 1813)
Olsson, Anders Edvard (1857 - )
Olsson, Erik (1702 - 1788)
Olsson, Eva Karolina Andrietta (1887 - 1964)
Olsson, Maria (Maj) Charlotta (1899 - )
Olsson, Olof Oskar (1886 - 1914)
Olsson, Olof (1665 - 1739)
Olsson, Signe Teresia (1903 - 1954)
Olsson, Teolinda Matilda Linda (1893 - )
Olufsson, Anders
Olufsson, Oluff
Pedersson, Jöns
Pedersson, Tomas (1540 - 1578)
Pedhersson, Peder
Pehrsdotter, Cathrina (1731 - 1820)
Pehrsdotter, Elisabet (Lisa) (1797 - )
Pehrsdotter, Elisabet Christina (Lisa Stina) (1836 - )
Pehrsdotter, Ingeborg (1782 - )
Pehrsdotter, Karin (1777 - 1844)
Pehrsdotter, Märeta (1786 - )
Pehrsdotter, Märta (1799 - )
Pehrsdotter, Märtha Cajsa (1834 - )
Pehrsdotter, Sara (1780 - )
Pehrsdotter, Segrid (1789 - )
Pehrsson, Håkan (1776 - )
Pehrsson, Jacob (1768 - 1836)
Pehrsson, Jacob (1826 - 1900)
Pehrsson, Johan Olof (1838 - )
Pehrsson, Jonas (1800 - )
Pehrsson, Mårten (1795 - )
Pehrsson, Nils (1778 - )
Pehrsson, Pehr (1829 - )
Pehrsson, Per (1792 - )
Persdotter, (1600 - )
Persdotter, Anna
Persdotter, Anna (- 1716)
Persdotter, Anna (1679 - 1751)
Persdotter, Anna (1719 - 1800)
Persdotter, Anna (1736 - 1802)
Persdotter, Anna (1749 - 1809)
Persdotter, Beata (1630 - 1680)
Persdotter, Brita (1645 - 1693)
Persdotter, Brita (1714 - )
Persdotter, Brita (1714 - 1753)
Persdotter, Brita (1730 - 1804)
Persdotter, Catarina (1625 - )
Persdotter, Catarina (1687 - )
Persdotter, Cristina (1746 - 1829)
Persdotter, Dordea (1671 - 1752)
Persdotter, Elisabet (Lisa) (1716 - )
Persdotter, Elisabet (1686 - 1753)
Persdotter, Elisabet (1745 - 1811)
Persdotter, Göhle (1701 - 1742)
Persdotter, Göle
Persdotter, Karin
Persdotter, Karin (- 1732)
Persdotter, Karin (1657 - )
Persdotter, Kerstin (- 1718)
Persdotter, Kerstin (1697 - 1716)
Persdotter, Magdalena (Malin) (1704 - 1773)
Persdotter, Magdalena (1751 - 1800)
Persdotter, Margareta (Mareta) (1685 - )
Persdotter, Margareta (Märit) (1713 - 1781)
Persdotter, Margareta (- 1685)
Persdotter, Margareta (1681 - )
Persdotter, Margareta (1703 - 1787)
Persdotter, Margareta (1707 - 1767)
Persdotter, Maria (1709 - 1781)
Persdotter, Märit (1655 - 1716)
Persdotter, Märit (1678 - 1740)
Persdotter, Märit (1740 - 1775)
Persdotter, Märta (Märeta)
Persdotter, Märta (1662 - 1744)
Persdotter, Märta (1700 - 1779)
Persdotter, Märta (1708 - 1777)
Persdotter, Sara (1693 - )
Persdotter, Sara (1719 - 1797)
Persdotter, Sara (1756 - 1827)
Persdotter, Segrid
Persdotter, Segrid (1689 - 1737)
Persdotter, Segrid (1707 - 1739)
Persson Björn, Olof (1686 - )
Persson, Abraham (1710 - 1758)
Persson, Anders (1655 - 1717)
Persson, Anders (1665 - 1731)
Persson, Anders (1681 - 1758)
Persson, Beata
Persson, Christopher (1694 - 1714)
Persson, Daniel (1535 - 1625)
Persson, Elias (1668 - 1740)
Persson, Erik (1630 - 1706)
Persson, Erik (1640 - )
Persson, Erik (1660 - )
Persson, Erik (1702 - 1735)
Persson, Erik (1708 - 1766)
Persson, Göran (1706 - 1781)
Persson, Hans (1600 - )
Persson, Herman (1490 - )
Persson, Håkan (1608 - )
Persson, Isak (1615 - 1680)
Persson, Jakob (1660 - )
Persson, Johan (1580 - )
Persson, Johan (1700 - 1743)
Persson, Johan (1736 - 1779)
Persson, Johannes (1704 - )
Persson, Jonas (1709 - 1754)
Persson, Lars
Persson, Lars
Persson, Lars (1595 - )
Persson, Lars (1712 - )
Persson, Mikael (1672 - 1743)
Persson, Mårten (1680 - )
Persson, Nils (1550 - )
Persson, Nils (1590 - 1670)
Persson, Nils (1645 - 1728)
Persson, Nils (1699 - )
Persson, Nils (1710 - 1762)
Persson, Olof
Persson, Olof (- 1706)
Persson, Olof (1681 - 1766)
Persson, Olof (1688 - 1753)
Persson, Olof (1699 - 1763)
Persson, Per
Persson, Per
Persson, Per (1570 - )
Persson, Per (1590 - )
Persson, Per (1758 - 1838)
Persson, Sven
Persson, Sven (1538 - 1623)
Påhlsson, Hindrick (1650 - 1734)
Pålsdotter, Anna Maria (1737 - )
Pålsdotter, Anna (1663 - )
Pålsdotter, Beata (1625 - 1678)
Pålsdotter, Cherstin
Pålsdotter, Elisabet (Lisa) Cajsa (1809 - )
Pålsdotter, Ella
Pålsdotter, Märit (1683 - 1753)
Pålsdotter, Sara (1717 - 1775)
Pålsson Finne, Pål (1620 - 1683)
Pålsson, Anders (1665 - )
Pålsson, Daniel (1807 - 1869)
Pålsson, Mats
Pålsson, Matts (1615 - 1659)
Pålsson, Matts (1650 - 1686)
Pålsson, Olof
Pålsson, Olof (1661 - )
Pålsson, Olof (1731 - 1808)
Pålsson, Paulus Pehr (1804 - 1860)
Pålsson, Pål (1590 - 1648)
Pålsson, Pål (1618 - 1670)
Pålsson, Tomas (1688 - 1753)
Pärsdotter, Cherstin (1726 - )
Pärsdotter, Karin
Pärsdotter, Kerstin (1652 - 1738)
Pärsdotter, Kierstin (Karin) (1717 - 1773)
Pärsdotter, Märeta (1728 - )
Pärsson, Hans (1665 - 1700)
Pärsson, Håkan (- 1708)
Pärsson, Håkan (1732 - 1779)
Pärsson, Mårten (1738 - 1803)
Pärsson, Nils (1738 - )
Pärsson, Olof (1707 - 1755)
Pärsson, Pär (- 1687)
Pärsson, Pär (1738 - 1821)
Runnman, Anders (1787 - 1845)
Samuelsdotter, Sara (1770 - 1839)
Samuelsson, Erik (1645 - )
Samuelsson, Samuel (1707 - 1744)
Samuelsson, Samuel (1710 - 1782)
Samuelsson, Samuel (1751 - 1819)
Sebjörnsson, Olof (1550 - 1612)
Simonsson Runman, Göran (1660 - 1735)
Simonsson Sandman, Simon (1650 - 1699)
Simonsson, Anund (- 1713)
Simonsson, Simon (1597 - 1703)
Simonsson, Simon (1667 - )
Siöman, Nils
Sjulsdotter, Catarina (1620 - )
Sjulsdotter, Sara (1691 - 1770)
Sjulsson, Lars (1637 - 1705)
Stenlund, Beda Matilda (1891 - 1974)
Svensdotter, Anna (1732 - )
Svensdotter, Barbro (1729 - 1762)
Svensdotter, Helena (1723 - 1741)
Svensdotter, Katarina (1728 - 1802)
Svensdotter, Kerstin (1741 - 1803)
Svensdotter, Margareta (1670 - )
Svensdotter, Margareta (1722 - 1785)
Svensdotter, Märit (1625 - )
Swensdotter, Segrid (1640 - 1699)
Swensdotter, Sigrid (1691 - 1741)
Svensdotter, Sigrid (1692 - 1767)
Svensson, Asmund (1698 - 1782)
Swensson, Christopher (1564 - )
Svensson, Erik (1525 - 1574)
Svensson, Herman (1590 - 1639)
Svensson, Jakob (1625 - 1670)
Svensson, Johan (1726 - 1801)
Svensson, Jonas (1730 - 1788)
Svensson, Lars (1585 - )
Svensson, Nils (1725 - )
Svensson, Olof (1535 - )
Svensson, Olof (1603 - 1690)
Swensson, Olof (1673 - 1731)
Svensson, Olof (1724 - )
Svensson, Per (1725 - 1763)
Svensson, Sven (1703 - 1793)
Tenhunen, Heiki (1545 - )
Thomasson, Per Grels (1510 - 1571)
Tobiasdotter, Anna (1674 - 1747)
Tobiasdotter, Christina (Kerstin) (1665 - )
Tobiasdotter, Margareta (1620 - )
Tobiasdotter, Margareta (1677 - 1743)
Tobiasson, Abraham (1620 - 1715)
Tobiasson, Daniel (1615 - )
Tobiasson, Daniel (1670 - 1717)
Tobiasson, Jonas (1621 - 1643)
Tobiasson, Jonas (1665 - 1715)
Tobiasson, Nils (1625 - 1705)
Tobiasson, Nils (1670 - 1725)
Tobiasson, Olof (1680 - 1753)
Tolsson, Jonas (1490 - )
Tomasdotter, Christina (Kerstin) (1620 - )
Tomasson, Grels
Tomasson, Jon (1497 - )
Tomasson, Jonas (1540 - )
Tomasson, Olof (1496 - )
Tomasson, Olof (1510 - )
Tomasson, Örjan (1512 - )
Tomson, Johan
Ulander, Jonas Gustav (1828 - 1886)
Vikström, Carl Johan Walfrid (1898 - 1961)
Zachariasdotter, Göle (1668 - 1733)
Zachariasson, Johan (- 1716)
Zachrisdotter, Merit (Märta) (1675 - 1716)
Zakrisson, Nils (1620 - 1707)
Östensdotter, Catarina (1620 - )
Östensdotter, Catarina (1702 - 1750)
Östensdotter, Ingeborg (1650 - 1719)
Östensdotter, Märit (1595 - 1664)
Östensson, David (1610 - )
Östensson, Johan
Östensson, Kjell (1510 - )
Östensson, Nils (1590 - )
Östensson, Nils (1620 - )
Östensson, Swen