2018 Pål Pålsson

Bonde, finne. Blev ca 58 år.

Far: 4036 Pål Finne (1560 - )

Född: omkring 1590 Viksjö finnmark, Stigsjö (Y) 1)
Död: 1648 Agnäs, Nordmaling (AC) 1)


Familj med 2019 Märeta Mattsdotter

Vigsel:  2)

Barn:
Matts Pålsson (1615 - 1659)
Pål Pålsson (1618 - 1670)
Beata Pålsdotter (1625 - 1678)
1009 Ella Pålsdotter
Olof Pålsson


Noteringar
UNDERSÖK:
TS har ej med barnen Sofia och Olof

Agnäs har blivit känt som finnbosättning även bland de finnar som slagit sig ner i södra Ångermanland och Själevad,vilket också innebär sekundära inflyttningar inom landskapet.
Det verkar klart att Pål Pålsson kom med sin stora familj till Agnäs 1638,från Viksjö finnmark i dåvarande Stigsjö socken.
Pål Pålsson I fick 1640 lagfart på ett hemman på 7 1/2 seland i Agnäs,som han hade köpt av Per Perssons änka Kerstin.
1647 levde Pål Pålsson I med största sannorlikhet eftersom det i domboken fastställdes att han skulle ha skattat för 15 seland under 8 år och 12 seland under 3 år.Det kan inte vara Pål Pålsson II,som troligen ännu ej fyllt 20 år,utan det måste vara Pål Pålsson I.
Enligt DB 1649 framgår att Pål Pålsson I såväl som hans hustru måste vara döda.Texten lyder:Pål Pålsson och Mats Pålsson har fått utstå mycket besvär efter föräldrarnas död.
Det är sannorlikt att Pål Pålsson I:s hustru har avlidet 1645.Vi känner ej till hennes namn.Det finns vissa skrivningar i senare domstolsprotokoll som antyder att Pål Pålsson I omgående skulle ha gift om sig.Även denna hustru skulle då ha avlidit före 1649.
Det är förenat med stor osäkerhet att försöka definiera hans barn och barnbarn,eftersom samma namn återkommer i flera generationer.

DBN1645,7/7,§2:
Per Ersson i Aspe och Lars Carlsson i Ava för ogill väg vardera 3 daler - 6 daler till treskiftes.
Lögdeå Jonas Ersson , Jacob Åsmundsson och Samuel Nilsson.
Lemesjö Östen.
Agnäs Pål Pålsson

DBN1647,6/12,§7:
E. dh.? 15 seland i Agnäset som äro skrivna öde ifrån 1634 och likväl varit i fullt bruk, den Pedär Mattsson haver brukat. Men hans granne Påhl haver i 6 år skattat -- 15 seland och i 3 år 12 seland och allt lika god och brukad jord, och det allt efter Tolvmäns skepelse. Peder Mattsson haver i 8 år skattat 2 seland och 3 daler om år. Bliver -- 24 mk, äger 1 sto och 5 kor och bekänner sig intet bliva mera än 1 ko och ingen häst när han kom dit.

DBN1647,6/12,§8/12:
Påwell Påwellsson i Agnäset räckte Per Mattsson sin granne handen att giva honom sine utlagde penningar för hans jord där i Agnäset, Nämligen - 60 daler kmt. så att Påwell bliver boendes där i Agnäset, och Pehr Mattsson efter han aldrig uti 11 års tid haver gjort någre utlagor. Söker sig hemvist var han kan.

AGN1649,17/2,§7;
Efter såsom Pål Pålsson och Mats Pålsson i Agnäs hava stort besvär uppstådt hemma i gården efter deras föräldrars frånfälle / framför de andra syskonen / och för än som arvskiftet skedde, alltså tillstås dem nu till en begynnelse och vidare besked uppå sin mödho och arbete som de havt haver, att njuta de -- 4 tunnor råg som av onyttan Lått tagen är, och på den Swedan Utsått som de efter föräldrarnas död huggit haver och dem med rätta tillhörer efter Nämndens samtycke.

DBN1673,25/8,§4:
Per Eskilsson i Agnäs eftersöker 1 sädesland Jord ibm. på sina styvbarns vägnar, som i Pål Pålssons hemman därsammastädes skall vara inkommit utan betalning, som salig Påhl själv skall ha bekänt, dessutom på bemälda barns vägnar söker att få igenlösa - 2 seland av Påhl Påhlssons hemman för pänningar, som skall vara barnens börd. Och såsom saken är över - 30 år gammal och sedermera har stått trenne byten, både efter gamle Påhl såväl som sonen Påwel Påwelsson och hans förra hustro, därför synes det obilligt emot Kungl. Resolutioner nu vid denna tiden efter sådant söka, emedan ingen på så lång tid därefter sökt haver. Är de nu och 3 grannar i byn som besitta 8 seland vardera, som och efter nu nyligen ankommen Kungl. Resolution ej tillstås att rivas eller söndras.Källor
 1) Kråken. Johansson, Sven-Erik (http://www.sikhallan.com/)
 2) Palmestål, Mattias (http://www.palmestal.com/genealogy.htm)<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.2a, Programmet tillhör: Christer Wikström