2 Fritz Henrik ("Lång-Kalle") Carlson

Klosetfabriksarb., Verkmästare. Blev 75 år.

Far: 4 Carl Johan Jonsson (Jansson) (1830 - )
Mor: 5 Gustafva Tillberg (1830 - )

Född: 1869-10-01 Mantorp, Hannäs (H) 1) I Carlstorp
Bosatt: mellan 1884-11-17 och 1886-10-20 Punnerum, Ukna (H) 1) Dräng i Hiberg
Bosatt: mellan 1886-10-30 och 1888-10-27 Oyelsbo, Tryserum (E) 1) Dräng i Berg.
Bosatt: mellan 1888-11-04 och 1889-10-04 Frängsbo, Yxnerum (E) 1) 
Bosatt: från 1889 Göta livgarde, Stockholm (AB) 2) 1900 Gardist på garnisonen i Hedvig Eleonora församling, Stockholm. Konungens Andra livgarde (1818-1894)
Bosatt: från 1893 Månsbo, Grytnäs (W) 2) 
Bosatt: mellan 1900 och 1901 Notodden, Norge 2) Studerade karbidtillverkning.
Bosatt: från 1912 Ljungaverk, Torp (Y) 2) 
Bosatt: från 1941 Stockvik (Y) 2) 
Död: 1945-04-08 Ljungaverk, Torp (Y) 2) 
Begravd: 1951-10-14 Torp (Y) 2) Torps kyrka
Kyrkoherde Svedberg. Kantor Lindström.


Familj med 3 Hilma Axelina Hugo (1870 - 1951)

Vigsel:  2)

Barn:
Gundla Linnea Carlson (1900 - 1983)
1 Knut (Knutte) Walland Carlson (1902 - 1977)
Alvar Lage Carlsson (1905 - 1996)


Noteringar
Fadern var indelt soldat i västervikstrakten. Fritz Henrik fick ge sig ut som bonddräng i 14-årsåldern, men tyckte det var långtråkigt och tog värvning vid Göta Livgarde i Stockholm. Det gick bra för honom och han blev korpral. Men så slutade han och blev förman vid ett åkeri i Stockholm, ett som körde ut kol, ved, kaffe och dyligt.
Då han fick se i tidningen att Gäddviken (Stockholms Superfosfat Fabriks Aktiebolag) skulle bygga någonting i Månsbo i Dalarna, gick han upp på kontoret (vid Skeppsbron 12) där han fick företräde hos Oscar Carlson. Han blev anställd direkt som förman för byggandet av Månsbro kraftstation där uppe. Fritz Henrik hade då en hel del mannar som utförde schaktningen och gjorde den långa utloppskanalen och dess stenbeläggning. Och sedan byggde de Månsbo kraftverks byggnad, där på norra sidan av Dalälven. Det var 1893-94.
Han hette Fritz Henrik Carlsson, men det var ingen som sa' det. Det blev bara Lång-Kalle eller Långa Kalle, för han var en stor och stark karl. Han var förman för karbidfabriken i Månsbo, tills han flyttade till Ljunga Verk år 1912. (Alvar och Stina Carlsson 1983)

Ur Nordisk familjebok / 1800-talsutgåvan. 19. Supplement. A - Böttiger / 471-472:
"Till platsens fortsatta utveckling komma ock att bidraga de nya fabriksanläggningarna vid Månsbo (i Grytnäs socken, midt emot A. jernverk, förenadt dermed genom landsvägsbro öfver Storforsen), der Stockholms superfosfatfabriks aktiebolag anlagt en fabrik för tillverkning af klorsyradt kali (som användes vid tillverkningen af tändstickor och rökfritt krut) och andra klorsyrade salter. I Mars 1893 påbörjades sprängnings- och gräfnings-arbetena för de storartade vattenbyggnaderna derstädes, och arbetet bedrefs med den fart, att såväl vattenbyggnaderna som den på fyllning i en bukt af elfven uppförda kloratfabriken voro färdiga i Maj 1894, då äfven fabrikationen kunde taga sin början. Tillverkningen försiggår på elek-trolytisk väg med 8 dynamomaskiner, hvilka drifvas af lika många turbiner, hvardera med 200 hästkrafter. Dessutom finnes en mindre stark turbin
för den elektriska belysningen och dervarande mekaniska verkstad. Meningen är att ytterligare anbringa 10 turbiner och dynamomaskiner. Vid Lillforsen har sedan några år tillbaka varit ifrågasatt att anlägga ett verk för elektrisk kraftöfver-föring till Norbergs jernmaimsfält."Källor
 1) Genline (http://www.genline.se/)
 2) Bröhms, Ingegerd
      
 << Startsida
Skapad av MinSläkt 3.2a, Programmet tillhör: Christer Wikström