Göta livgarde, Stockholm (AB)

Göta livgarde 018000
Namn: 1808-1809 af Palénska regementet, 1809-1818 Andra gardesregementet, 18181894 Konungens Andra livgarde, 1894-1927 Göta livgarde. Indelning: 1808 bildad genom sammanslagning av Finska gardesregementet och Svenska gardesregementet, 1927-04-30 upplöst. Husförhörslängd: 1811-1927. Födelsebok: 1813-1927. Arkiv: i Stockholms stadsarkiv; böcker för tiden 1808-1811/1813 ingår i Finska gardesregementets kyrkoarkiv.<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.2a, Programmet tillhör: Christer Wikström