5347328 Fale hin Gamle Bure

Lagman i Norrland. Blev högst 41 år.

Far: 10694656 Herser Ericsson Bure (1095 - 1148)

Född: 1120 Birsta, Skön (Y) 1)
Bosatt: Byrestad, Skön (Y)
Död: 1161-05-18 Fale Bro, Uppsala (C)


Familj med ?

Barn:
2673664 Herse Falesson Bure (1140 - )


Noteringar
VARNING FÖR SKRÖNA!!! Läs om legendbildningen på sv.wikipedia.org/wiki/Bure%C3%A4tten

Ska ha bott på Byrestad i Skönssocken i Medelpad och varit myndig man i Helsingland, vilket land Kung Erik 9:e med Hans och Guttorm Östanes tillhjälp vid år 1156 lade under Sveriges Crona, hvarefter han där skall blivit satt till landsdommare. Han ska ha varit Hälsingarnes anförare under bemälte Konung, då han intog Finland, där Hälsingfors och Helsinge By förmenas fått namn af hans folk.Slutligen säges han, sedan Kungen blifvit dödad vid Uppsala av Danske prins Magnus Hendriksson, hafva uppsatt och anfört Upplänningarna under denna prins, som då blev slagen år 1161 den 16 Maj. Men uti hvilken slagning Fale sjelf blev nedgjord vid den efter honom nämnde Fale Bro ej långt från Uppsala.

Enligt sägnen skall han ha levat på Erik den heliges tid på 1100-talet. Han var lagman i Norrland.
/ Nils LindkvistKällor
 1) Ohlsson, Lars (http://lasseistuvsta.se/)<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.2a, Programmet tillhör: Christer Wikström