Engelbrecktus Laurentii Bure

Kyrkoherde i Luleå. Blev högst 79 år.

Far: Lars (Laurentius) Svenonis Bure (1507 - 1579)
Mor: Margareta Engelbrechtsdotter Janzonia (1511 - )

Född: 1542 Kyrkobordet, Säbrå (Y) 1)
Död: 1621 Kyrkobordet, Nederluleå (BD) 1)
Adlad: 1624 2)


Familj med Elisabet Andersdotter Burea (1549 - 1597)

Vigsel: 1570

Barn:
Andreas (Anders) Engelbrecktsson Bure (1571 - 1646)
Laurentius (Lars) Engelberti Bure (Buraeus) (1573 - 1612)
Jonas Engelbrecktsson Bure (1575 - 1655)
Olof Engelbrecktsson Bure (1578 - 1655)
Malin Engelbrektsdotter Bure(a) (1581 - 1668)
Anna (1583 - 1583)
Daniel (1586 - (död som ung))
Anna Engelbrektsdotter Bure (1588 - 1630)
Johannes Engelbrektsson Bure (1591 - 1612)
Erik (1597 - (död som ung))


Familj med (1577 - )

Vigsel: 1598


Familj med Malin Nilsdotter (1545 - 1624)

Vigsel: efter 1607


Noteringar
Kyrkoherde i Själevad och Luleå lfs. I Säbrå, Själevad och Luleå (Johan Bure).

Fungerade som pastor redan 1571 i Säbrå hos sin fader, eftersom fadern hade en begynnande ohälsa. De hemman som Gustav Vasa omhändertagit lät Johan III nu avyttra med bördsrätt åt pålitliga präster. Engelbertus kunde sålunda lösa till sig 13 1/2 Seland i Järsta, 5 Seland i Lägdom, 2 Seland i Lindom och 2 1/2 Seland i Muggärd, allt för en köpeskilling av 1308mark. Efter sin första hustrus död 1597 bestraffades han av Uppsala domkapitel med 3 månaders avstängning för att ha tagit sig en ny hustru i förtid "in domun et thalamum". Källor: Boken om Säbrå (Källa: Östman, Michael)

Sköld: Delad, i det övre fältet en kalk på sinister sida åtföljd av en sexuddig stjärna och i nedre fältet ett [här obeskrivet] bomärke. Norrlands handlingar, kvittens 1612 (PS).
BIOGRAPHY:Svenska Adelns ATTAR-TAFLOR of Gabriel Anrep Vol 1, "Bure" Page 351 Vicar in Sra Parish 1579, in 1589 in Sjevads Parish and in1613 LulParish. He was born in Sra about 1542 son of the vicar Lars Svenonius born about 1507 and his wife Margareta Engelbrektsdotter Janzonia. Engelbrekt went to school in the town of Gävle, became priest in Uppsala in 1561 and died 1621 in Luleä. He married 1570 Elisabet born 1549 and died 9 Oct 1597 at Själevad. He remarried 1598 unknown and once more to Malin Nilsdotter, a priest's daughter from Umea.(This taken from letter Agneta Olofsson to Marilyn Lind 8 Dec 1986)

Kyrkoherde i Själevad sn 1589-1613, i Luleå lfs 1613. Flyttar 1589
från Säbrå sn till Själevad sn. Fungerade som pastor redan 1571 i
Säbrå sn hos sin fader, eftersom fadern hade en begynnande ohälsa.
De hemman som Gustav Vasa omhändertagit lät Johan III nu avyttra
som bördsrätt åt pålitliga präster. Engelbertus kunde sålunda lösa
till sig 13 1/2 seland i Järsta, 5 seland i Lägdom, 2 seland i
Lindom och 2 1/2 seland i Muggärd, allt för en köpeskilling om
1308 mark. Efter sin första hustrus död 1597 bestraffades han av
Upsala Domkapitel med 3 månaders avstängning för att ha tagit sing
en ny hustru i förtid "in domun et thalamum". Fader till Andreas
Anders Bure som räkans som det svenska lantmäteriets fader, en av
Gustav IV Adolfs mest betrodde män, utnyttjad i många offentliga
uppdrag, adlad 1624, krigsråd 1640. Fader till Olof Buraeus,Gustav
IV Adolfs livsmedicus, president i Åbo hovrätt, upprättade
stadsplaner för många av de städer som konugnen grundlade i
Sverige och Finland, adlad 1624.Källor
 1) Östman, Michael
 2) Minneslunden (http://www.minneslunden.net/main/)<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.2a, Programmet tillhör: Christer Wikström