Nämndeman Olof Jonsson Bure

Bonde i Bureå 2, Sexman, köpman.

Far: Jon Olofsson Bure (1430 - 1530)

Född: Bureå, Skellefteå lfs (AC) 1) Bureå nr 2
Död: 1558 Bureå, Skellefteå lfs (AC) Bureå nr 2


Familj med Sigrid (Sara) Nilsdotter (1509 - 1560)

Barn:
Malin Olofsdotter Bure (1525 - )
Anders Olofsson Burman (1530 - 1563)
Jacob Olofsson Burman (1532 - )
Björn Olofsson Burman (1534 - )
Carl Olofsson Burman (1536 - )
Anna Olofsdotter
Christiern Olofsson
Marit (Mariet) Olofsdotter
Agnes Olofsdotter
Erik Olofsson
Karin Olofsdotter
Jon Olofsson


Noteringar
Född i Bure, Skellefteå lfs (AC). Bonde i Bure (nr 2), Skellefteå s:n, nämnd 1539-1557. Enligt Johan Bureus son till Jon Olofsson i Bure. Hade fyra söner och fem döttrar. Gift med Sigrid (Leif Boström Täby)

Olof Jonsson var bonde på gården Bureå nr 2, 1539-1558. Han hade 1543 16 spannland åker (2,6 hektar) samt 16 lass äng. År 1553 fanns det 18 kor på gården. På vintertinget 1549 fick Olof Jonssons hustru böta 3 mark för att hon hade beskyllt Nils under Berget (Bergsbyn) för att vara tjuv. Hon kunde inte bevisa sitt påstånde. Olof Jonsson jagade säl 1553 tillsammans med Karl Mosesson på Bureå nr 8.Han jagade 1557 med Hans Andersson på Bureå nr 6. De hade en båt och 12 nät. Fångsten bestod av 4 sälar. Olof Jonsson fiskade 1553 i Malån tillsammans med Tomas Ersson i Norsjö, Clemet Kettilsson i Norsjö samt Herman Jönsson i Böle. Olof Jonsson var sexman 1554. Tillsammans med 5 andra personer skulle han vårda kyrkans egendom. Han var nämndeman 1539-1543 samt 1553-1554. Dessutom var han köpman 1543 och 1556-1557. År 1543 handlade han med ryssarna på Torneå marknad. Han betalade 1555 skinntull för 3 rävar.
Källa: Bönder och gårdar i Skellefteå socken av Ulf Lundström

Bonde Bureå 2 1539-1558.

Bonde Bureå 2 1539-1558. Död före 1557 i Bureå 2, Skellefteå sn.

Olof Jonsson hade 1543 16 spannland åker (2,6 hektar) och 16 lass äng. År 1553 fanns det 18 kor på gården. På vintertinget 1549 fick Olof Jonssons hustru böta 3 mark för att han beskyllt Nils under Berget (Bergsbyn) för att vara tjuv utan att kunna bevisa sitt påstående. Olof Jonsson jagade säl 1553 tillsammans med Lars Mosesson, Bureå 8, och tillsammans med Hans Andersson, Bureå 6, år 1557. De hade en båt och 12 nät. Fångsten bestod av fyra sälar. Olof Jonsson fiskade 1553 i Malån tillsammans med Tomas Ersson i Norsjö, Clemet Kettilsson i Nirsjö och Herman Jönsson i Böle. Olof Jonsson var sexman 1554. Tillsammans med fem andra skulle han vårda kyrkans egendom. Han var nämndeman 1539-1543 och 1553-1554. Åren 1543 och 1556-1557 var han köpman. Han handlade med ryssarna på Toreå marknad år 1543 och betalade år 1555 skinntull för tre rävar.( B&G s. 392.) Bvå barnbarn to sig namnet Burman. (Sikeborg s. 275).Källor
 1) Ohlsson, Lars (http://lasseistuvsta.se/)<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.2a, Programmet tillhör: Christer Wikström