573767680 Thord i Byr

Underhövdig i Sigtuna.

Född: omkring 970 Byr, Skokloster (C)
Bosatt: Flasta 1)
Bosatt: Byr, Skokloster (C)
Döpt: 992 Skokloster (C)
Död: Sigtuna, Skokloster (C) 2)


Familj med ?

Barn:
286883840 Gynuar Haursi (Härse) (995 - 1040)
Horse (1000 - )
Rolifwer (Rolev) (1000 - )
Andwiter (Andvätt) (1000 - )
Gudlefr (Gullev) (1000 - )


Noteringar
VARNING FÖR SKRÖNA!!! Läs om legendbildningen på sv.wikipedia.org/wiki/Bure%C3%A4tten

Han skall levat i Konung Erik Segersälls tid. Född ca 970. Blev kristen och döptes år 992 (far till Olof Skötkonung 990-talet). Bodde vid Skokloster i Uppland, där Han låtit på egen bekostnad uppbygga en Kyrka (i Byr), som länge kallades Bure kyrka och Socken. Nämnd på runsten utanför Skoklostret. Så här står det på runstenen: "Andvätt och Gullev och Gunnar och Horse och Rolev läto resa stenen efter Tord, sin fader. Fot högg in runorna."

Ur "700 Anor Under Tio Sekel" s. 256, av Lars Bäcklund:
Till åminnelse efter honom tages en sten vid samma Kyrkodörr, upprest av hans 5 söner med följande påskrift: "Antvitr, auk Gustaifr, auk Juhar, auk Redaifr, samt
Gunnaifr laiti raisa ....... TORD Faduri sin fotr huik runar.

Tord var född i staden Sigtuna och som trogen underhövding till Erik Segersäll, som var son till Kung Olof Skötkonung, stödde han idén av Erik Segersäll att bryta hedendomen och de konservativa karfterna i Uppsala och markera att ny tid inträtt som hans far Olof Skötkonung redan gjort genom att bygga en egen Kungastad Sigtuna, dit kallade Olof Engelska Myntmästare för att prägla de första svenska mynten, men asa läran, skulle leva kvar ett tag till, och som det står på Runstenen, landet hette fortfarande Svitfjord.
Se svenska historien av Herman Lindqvist sidan 9-10 )
Bodde i Sigtuna och var en Under Hövding av Stormansrätt.
Källa; Bure Släkten skriven av Marc HernelindKällor
 1) Liljhammar, Rolf
 2) Ohlsson, Lars (http://lasseistuvsta.se/)
      
omkring 1060. Omnämnd på runsten utanför Skokloster, Uppland. Stenen restes av hans söner och har påskriften "Antvitr auk Gustafir auk Juhar auk Redaifr samt Gunnaifr laiti raisa stain efter TORD faduri sin Fotr hiuk runar". Texten enligt RIKSANTIKVARIEÄMBETET - Upplands runinskrifter 678: Andvätt och Gullev och Gunnar och Horse och Rolev läto resa stenen efter Tord, sin fader. Fot högg runorna.<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.2a, Programmet tillhör: Christer Wikström