Nätra (Y)

Nätra 228407
Pastoratskod: 100501 Indelning: 1300-talet utbrutet Sidensjö. Pastorat: till 1500-talet Nätra och Sidensjö, från 1500-talet eget. Husförhörslängd: 1810-. Födelsebok: 1809-. Arkiv: 1809 förstört vid brand.<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.2a, Programmet tillhör: Christer Wikström