Nederkalix (BD)

Nederkalix 251401
Pastoratskod: 110701 Namn: -1644 Kalix, 1644-1909 Neder-Kalix, 1910- Nederkalix. Län: -1810 Västerbottens län, 1810-05-21- Norrbottens län. Indelning: 1400-talet utbruten ur Luleå (nu Nederluleå), 1637 utbrutet Överkalix, 1909-05-01 (beslut 1899-04-07 och 1909-03-26) utbrutet Töre. Pastorat: -1637 eget, 1637-1644 Kalix och Överkalix, 1644-04-18- eget. Husförhörslängd: (1732), 1770-. Födelsebok: 1682- Övrigt: födelser vid Kalix lasarett 1942-1946 införda i särskild födelsebok i kyrkoarkivet.<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.2a, Programmet tillhör: Christer Wikström