Lars Ersson Finnberg

Far: 252 Erik Jonsson (1761 - 1840)
Mor: 253 Magdalena Westerborg (1769 - 1855)

Född: 1805-06-02 Finnsjön, Torp (Y) 1) (GID 2089.48.79100)
Döpt: 1805-06-09 Torp (Y) 1) (GID 2089.48.79100)
Bosatt: 1884-04-12 Parteboda, Borgsjö (Y) 2) 


Noteringar
Bevarat brev:

Ånge å Boltjern den 12/4 1884

Herr Nils Lindahl.
Svartvik

Med anledning af att ennu icke någon redovisning och likvid öfver den auktion somhöls den 3 Mars 1879 på qvarlåtenskap efter min Syster Anna Greta Ersdotter i Tuna och rännö, får jag här med anhålla att nämnde redovisning och pengar skynsamt in sändes till mig! I annat fall, med anledning af långt dröjs mål, nödgas jag anhålla om Kallelse och Hämning till näst infalande Lagtim ting! Jag är i fult vetskap om att Svea Sjölund i ränö af lemnade 30 Kronor före sin död, som till falde Anna Greta Ersdotters arftagare vilket jag väntar skall redovisas för.
Jag lefver som vanligt.
Önskar eder hälsa och framgång.
Vänligen af
Lars Ersson Finnberg
från Partiboda

Adres
Ånge och Ånge by

Anhålles om skyndsamt svar.
obs Om det måste blifva Rättegång, så har jag kraftigt ombud som tar saken om hand. D.S.

Not. Nils Lindahl var gift med brorsdottern Stina Ersdotter.Källor
 1) Genline (http://www.genline.se/)
 2) Brev<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.2a, Programmet tillhör: Christer Wikström