Anna Greta Ersdotter

Blev 75 år.

Far: 252 Erik Jonsson (1761 - 1840)
Mor: 253 Magdalena Westerborg (1769 - 1855)

Född: 1803-05-25 Finnsjön, Torp (Y) 1) 
Bosatt: till 1827 Selånger (Y) 2) 
Bosatt: från 1827-11-28 Runsvik, Tuna (Y) 2) Inflyttad från Selånger
Bosatt: från 1828 Rännö, Tuna (Y) 2) 
Bosatt: från 1829 Fors, Tuna (Y) 2) 
Bosatt: från 1832 Ängom, Tuna (Y) 2) 
Bosatt: från 1836 Rude, Tuna (Y) 2) 
Bosatt: från 1838 Årsta, Tuna (Y) 2) 
Bosatt: från 1839 Skjöle, Tuna (Y) 2) 
Bosatt: från 1852 Rännö, Tuna (Y) 2) 
Död: 1879-02-25 Rännö, Tuna (Y) 2) 
Begravd: 1879-03-02 Tuna (Y) 2) 


Familj med ?

Barn:
Christina Magdalena (1835 - 1835)


Noteringar
Bevarat brev:

Ånge å Boltjern den 12/4 1884

Herr Nils Lindahl.
Svartvik

Med anledning af att ennu icke någon redovisning och likvid öfver den auktion somhöls den 3 Mars 1879 på qvarlåtenskap efter min Syster Anna Greta Ersdotter i Tuna och rännö, får jag här med anhålla att nämnde redovisning och pengar skynsamt in sändes till mig! I annat fall, med anledning af långt dröjs mål, nödgas jag anhålla om Kallelse och Hämning till näst infalande Lagtim ting! Jag är i fult vetskap om att Svea Sjölund i ränö af lemnade 30 Kronor före sin död, som till falde Anna Greta Ersdotters arftagare vilket jag väntar skall redovisas för.
Jag lefver som vanligt.
Önskar eder hälsa och framgång.
Vänligen af
Lars Ersson Finnberg
från Partiboda

Adres
Ånge och Ånge by

Anhålles om skyndsamt svar.
obs Om det måste blifva Rättegång, så har jag kraftigt ombud som tar saken om hand. D.S.

Not. Nils Lindahl var gift med brorsdottern Stina Ersdotter.Källor
 1) Familysearch (http://www.familysearch.org/Eng/Search/frameset_search.asp)
 2) DDB (http://www.ddb.umu.se/nya_indiko/index.html)<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.2a, Programmet tillhör: Christer Wikström